Kart over kulturminner på Romerike

Romerike Historielag presenterer her, i samarbeid med Geodata AS, en meget nyttig kartløsning for å finne og registrere kulturminner på Romerike.  Her kan du søke etter forskjellige typer kulturminner: f. eks. dammer, husmannsplasser, sager, setre eller stedsnavn, og få mye interessant informasjon. Du kan også registrere data for nye kulturminner.