Oversikt alle bøker

STORT UTVALG BØKER
Romerike Historielag har et stort utvalg av interessante bøker på Historielagets Hus. Bøkene selges i kontortiden hver torsdag fra kl. 10.00 - 17.00. 
De kan også bestilles på e-post til rohist@online.no eller på SMS til tlf. 482 97 462. 
Betaling med faktura eller Vipps nr. 109 338. (Vipps-gebyr kr 10 for hver 500 kr.) 
Porto kommer i tillegg ved postforsendelse.

 

SPESIALTILBUD: Hele serien om Romerikes historie, fra middelalderen fram til og med dampens tid, består av 5 bøker.
De 4 tidligere bøkene selges nå for kr 200,- pr. bok, siste bok koster kr 400,-. Hele serien samlet selges til spesialpris kr 1000,-!
Det er også tilbud på flere bøker, se priser i rødt.

 

Boktittel (i alfabetisk rekkefølge) Forfatter Utgiver Årstall Pris/stk.
Andelva, treforedlingsindustrien og Nygård L. Eriksen Eidsvoll Historielag 2005 100
Anna Monrads fortellinger Astrid R. Skedsmo (red.) MiA, KiA, RH 2017 350
Arne Ekeland og Eidsvoll Rune Westengen Eidsvoll Historielag 2018 390
August Krogh Folkeminner "fra Sør-Høland aa der omkring" Høland Historielag 2006 150
Bildehefte fra Lillestrøm Lillestrøm Historielag 1998 50
Bowitz-ætten. Mennesker og miljø. (Løsblad) I. Mehus Oslo 1953 50
Bygdebok for Sørum, bind 1-5, pris pr. bind Jan Erik Horgen Sørum kommune 2003-2013 850
Bygdebok for Sørum, bind 6, søndre del av Blaker Håvard Kongsrud Sørum kommune 2018 850
Dammer i Gjerdrum Gjerdrum Historielag 2009 100
De beste blir alltid igjen Knut Tornaas Blaker og Sørum Historielag 2016 250
De dansk-norske Dragonregimenters rolle under den nordeuropeiske krise 1758-1762 Alf R. Bjerke 2005 150
Den hvide Dame eller Gjenfærdet i Hurdal Præstegaard. En fortelling av Candidat Strøm, over et gammelt sagn fra Hurdal. Hurdal Historielag og Lions Club Hurdal 1981 140
Der skogen suser milevidt. Historien om skogen i Aurskog-Høland. Per Erik Nilsen Historielagene i Aurskog-Høland 2002 150
Det beste fra ”Vi og Værket” Eidsvoll Historielag 2013 300
Eidsvoll og sporene etter Olav Haraldsson Eidsvoll Historielag 100
Enebakk kirke 50
Et spor i bygda. Liv og aktiviteter rundt stasjonsstedene Lierfoss, Aurskog, Finstadbru og Killingmo. Aurskog Historielag 2008 250
Folkeliv i Flakstadkroken Tom Jøran Bauer Gamle Hvam museum 2014 100
Fra Eidsvoll i krigsåra - Opplevelser og minner 1939-1945 Neri Ljødal Eidsvoll Historielag 2009 100
Fra Haga til Auli Tom Jøran Bauer 2016 200
Fra Hakadal til store Slavesjø Karsten Hinmo 2016 150
Fra fire små til én stor  Høland Historielag 2017320
Før i tida. Folk, samfunn og dagligliv i Sørum. Asbjørn Langeland Svein Sandnes Bokforlag 2018 400
Før i væla, bind 1 - med gamle bilder fra Nes Ole Erik Eier, Frits Wahlstrøm 2013 150
Før i væla, bind 2 - med gamle bilder fra Nes Ole Erik Eier, Frits Wahlstrøm 2016 300
Gamle Nes: Glimt fra 1000 års historie Arild Larsen (medforfatter) Raumnes Historielag 2013 300
Gamle stabbur i Eidsvoll Vidar Mohn Eidsvoll Historielag 2016 100
Glomma gjennom Sørum Berit Leikhammer m. fl. Blaker og Sørum Historielag 2009 300
Hele serien om Romerikes historie: XIX, XX, XXI, XXII, XXIII,
5 bøker
Romerike Historielag 2017 1000
Henrik Wergeland og Eidsvoll Eirik Sundli Eidsvoll Historielag 2006 100
Hilsen fra Romerike – 390 gamle postkort Kjell Aasum 2003 200
Hoppbakker i Nes Frits Wahlstrøm 2014 150
Høland menighet og presters historie Gabriel Smith Faye Høland Historielag 2017 250 
Livet nord i Østmarka Helen Østbye Lørenskog Historielag 2013 75
Med penn og pensel. En skissebok med minner fra Fetsund lenser. David Kvebæk Fetsund Lenser 2003 50
Mennesker og kulturminner i Nes på Romerike Frits Wahlstrøm 2012 150
Mennesker og naturen gjennom 1000 år Fetsund Lenser og Rælingen Bygdetun 2018 350
Min fars historie. Klaudi, barndom og oppvekst på Søndre Tangen i Losby Aud Tangen Lørenskog Historielag 2010 50
Mine slektninger, konsangvinitetstavle (hefte) Sverre Halbo 1987 100
Minner fra Frogner Kristian Lieungh Blaker og Sørum Historielag 2002 150
Møller i Nes Thorbjørn Hæhre 2014 250
Målet i Sørum Sigurd Kolsrud Universitetsforlaget 1961 20
Naturgrunnlaget i Nittedal og Hakadal Olav Prestvik Nittedal Historielag 2000 140
Nes kirkeruiner 5
Nitedals Tændstikfabrik Kai Jensen 2017 250
Norsk hovedjernbane og Eidsvoll 1845-1870 A. Strømnes Eidsvoll Historielag 2005 100
Norske gardsbruk: bd 03 Østfold: Marker, Rømskog Landbrukets bokklubb 1989-1991 100
Norske gardsbruk: bd 06 Østfold: Askim, Marker Landbrukets bokklubb 1989-1991 200
Norske gardsbruk: bd 07 Østfold: Skjeberg, Tune, Varteig Landbrukets bokklubb 1989-1991 200
Norske gardsbruk: bd 08 Østfold: Borge, Fredrikstad, Hvaler, Kråkerøy Landbrukets bokklubb 1989-1991 200
Norske gardsbruk: bd 09 Østfold: Eidsberg Landbrukets bokklubb 1989-1991 150
Norske gardsbruk: bd 10 Akershus - 2 bind: Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Sørum, Skedsmo Landbrukets bokklubb 1989-1991 50
Prest og bonde. Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714-1758. Red. Rolf Fladby Norsk lokalhistorisk institutt 1988 60
Raknehaugen - myter og fakta Raknehaugens venner 2016 400
Rakster og skrapslått Olaug Julseth Stokstad Jessheim 2000 75
Romerike Ættehistorielags årbok IV 20
Romerikstun Serien med XIX, XX, XXI, XXII Romerike Historielag 900
Romerikstun VIII, heftet Romerike Historielag 1972 10
Romerikstun VIII, innbundet Romerike Historielag 1972 100
Romerikstun XIX, Middelalderen på Romerike Romerike Historielag 1998 200
Romerikstun XX, Romerike mot oppgangstider Romerike Historielag 2001 200
Romerikstun XXI, Romerike i barokk og Rokokk Romerike Historielag 2005 200
Romerikstun XXII, Romerike mens nasjonen våkner Romerike Historielag 2009 200
Romerikstun XXIII, Romerike i dampens tid Romerike Historielag 2017 400
Romerikstun, I, III, VII, IX, X, XI, XII,XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Romerike Historielag 20
Romerikstun, V, heftet Romerike Historielag 1964 100
Setring i Eidsvoll og Feiring Benjamin Baraas Eidsvoll Historielag 2007 100
Setskog Historielag, 1954 -2015 225
Slaget ved Riser bru, 1716 Høland Historielag 2016 120
Slaget ved Toverud 1808 - og kampene i Høland Per Erik Nilsen Aurskog-Høland kommune 2008 230
Slekten Botner i Høland Odd Ottesen Høland Historielag 1982 100
Slekten Halbo 20
Slektsgransking på Romerike 10
Som sagt i Ullensaker. Or’ og vendinger fra 30-åra. Olaug Julseth Stokstad Jessheim 1997 75
Strømmensaga Sagelvas Venner 2010 50
Sørum kirke - 850 år Øystein Morten m.fl. 2015 400
Sørum under okkupasjonen 1940-45 Red. Svein Sandnes Blaker og Sørum Historielag 1999 150
Ti vinner-kvinner og en taper Akershus kulturvernråd 2014 150
Trykte kjelder i Norsk Lokalhistorie 30
Trævar’n. Bygningen og livet der i mer enn hundre år Steinar Bunæs Trevarens venner 2010 280
Urskogs Beskrivelse - ny utg. Anders Heyerdahl (1882) Aurskog Historielag 2004 200
Våre Forfedre, anetavle for 7 brødre Halbo Sverre Halbo Oslo 1963 100