Artikler

GODT NYTT ÅR!

31.12.19 13:52
av Lillian Mobæk
Informasjon  

GODT NYTT ÅR!

Mye skjer i 2020; kommune- og fylkessammenslåing, 100-årsjubileum for Romerike Historielag, og veldig mye annet. Det blir et viktig år for historielagene å ta vare på lokal tilhørighet og historie. Et givende og innholdsrikt år ønskes alle medlemmer, og lykke til med alle gode aktiviteter!

Les mer...
Skytilen nr. 4 - 2019

09.12.19 10:58
av Lillian Mobæk
Skytilen  

Skytilen nr. 4 - 2019

Romerike Historielags medlemsblad er nå sendt ut til medlemmene, og det er mye å interessant å lese fra hele Romerike.

Les mer...
Gode tilbud på bøker - flotte julegaver! 🎄📚🎅🤗

28.11.19 15:09
av Lillian Mobæk
Boktilbud  

Gode tilbud på bøker - flotte julegaver! 🎄📚🎅🤗

Romerike Historielag har mange gode bøker til salgs på Historielagets hus. De kan bestilles på rohist@online.no eller kjøpes på Huset i åpningstiden; hver torsdag fra kl. 10:00 – 17:00. Nye bøker nå er «Alle veier førte til Dal» av Tom Jøran Bauer, «Bensinstasjonsboken» av Kirsten Linde og Petter Tønder Jakobsen, MiA, og «Industrieventyret Fossum Fabrikker» av Gunnar Horverak. I tillegg selges hele årbok-serien fra 1998 – 2017, 5 bøker, til spesialpris kr 700,-!

Les mer...
Skytilen nr. 3 - 2019

17.10.19 13:51
av Lillian Mobæk
Skytilen  

Skytilen nr. 3 - 2019

Romerike Historielags medlemsblad er nå sendt ut til medlemmene, og har som vanlig mye godt stoff å by på. Romerike er et område der mye skjer, også i historielaget. Se arbeidsplan for 2020 og et lite værtips.

Les mer...
Mange ubesvarte spørsmål om Viken fylke

06.10.19 13:52
av Lillian Mobæk
Møter  

Mange ubesvarte spørsmål om Viken fylke

På høstmøtet i Romerike historielag 26.09.19 var det to aktuelle problemstillinger: 1. Hva skjer med det lokalhistoriske arbeidet når Akershus, Buskerud og Oppland fra 1. januar 2020 slås sammen til Viken fylke? 2. Hvordan møter historielagene og andre kulturminneorganisasjoner den nye situasjonen som oppstår når Fet, Skedsmo og Sørum 1. januar 2020 slås sammen til Lillestrøm kommune?

Les mer...
Hva blir historielagenes plass i Viken?

05.09.19 12:15
av Lillian Mobæk
Møter  

Hva blir historielagenes plass i Viken?

Torsdag 26. september 2019 kl. 18:30 er det et spennende møte på Romerike Historielags hus. Tema: Historielagenes plass i nye Viken fylkeskommune. Fra Viken kommer seksjonsleder kulturhistorisk formidling og verdiskaping Anne Traaholt, som forhåpentlig kan svare på de spørsmålene vi har.

Les mer...
Slekten Blixrud – skrevet av Juel Finstad i 1980

22.08.19 10:19
av Lillian Mobæk
Lokal- og slektshistorie  

Slekten Blixrud – skrevet av Juel Finstad i 1980

Juel Finstad laget i 1980 et fint håndskrevet hefte om slekten Blixrud. Han begynner historien slik: «Det var en septemberdag i året 1789. På gården Burhoel sto gamle Ole Jørgensen og ventet på at drengen skulle spenne hesten for trillen. Gamle Burholen eslet seg nemlig i dag til Rakkestad tinggård for å få skrevet et viktig dokument. Han begynte å bli gammel nu, Ole, og han ville derfor dele eiendommene sine mellom sønnene.»

Les mer...
Romerike Historielags meldingsblad nr. 8 - 2019

17.08.19 15:50
av Lillian Mobæk
Meldingsblad-2019  

Romerike Historielags meldingsblad nr. 8 - 2019

Meldingsbladet for august er nå sendt ut på epost til historielagets medlemmer, med brennaktuelt stoff. Hva skjer med historielagene i Viken og i Lillestrøm kommune? Og hva med den uunnværlige frivilligheten i by og land? Vil kulturminnene våre bli tatt vare på framover? Leder Tom Halvorsen setter fokus på mange viktige saker.

Les mer...
Foredrag om Berlin-murens fall + tur-presentasjon

31.07.19 08:29
av Lillian Mobæk
Turer  

Foredrag om Berlin-murens fall + tur-presentasjon

Velkommen til interessant foredrag på Historielagets Hus, Skedsmo, torsdag 22. august 2019 kl. 19:00! Romerike Historielag og Elbelandtours/Yngve Leonhardsen arrangerer historiske turer til bl.a. Sachsen. To vellykkede turer dit hittil i år, og til høsten arrangeres ny tur. I høst er det også 30 år siden Berlin-murens fall, og Yngve holder foredrag om denne dramatiske perioden i Tyskland samt presenterer turen «Sachsen og Norge - historiske forbindelser».

Les mer...
Referat fra årsmøtet 5. juni 2019

06.07.19 01:00
av Lillian Mobæk
Årsmøter  

Referat fra årsmøtet 5. juni 2019

Romerike Historielags årsmøte 2019 ble avholdt 5. juni i Gjerdrum Misjonshus. Vertskap var Gjerdrum Historielag. 67 delegater fra 15 lokallag møtte. Hederstegn til Steinar Bunæs. Gjenvalg av styret og husstyret.

Les mer...
Skytilen nr. 2 - 2019

03.06.19 11:24
av Lillian Mobæk
Skytilen  

Skytilen nr. 2 - 2019

Romerike Historielags medlemsblad er nå sendt ut til medlemmene, og har som vanlig mye godt stoff å by på. Det er mange interessante historier fra Romerike opp gjennom tidene, og mye skjer fortsatt. Og velkommen til årsmøtet i Gjerdrum Misjonshus onsdag 5. juni!

Les mer...
Turer til Sachsen og Tsjekkia

09.05.19 17:43
av Lillian Mobæk
Turer  

Turer til Sachsen og Tsjekkia

Yngve Leonhardsen inviterer til nye turer i Sentral-Europa med Romerike Historielag som samarbeidspartner. De to turene til Sachsen i mai ble fulltegnet, men med fortsatt interesse for denne turen setter han opp en ny tur i høst - informasjonsmøte på Historielagets Hus 22. august, påmeldingsfrist 31. august. I mai 2020 inviterer han til en flott tur til Tsjekkia - informasjonsmøte 17. oktober, påmeldingsfrist 25. oktober 2019.

Les mer...
Nannestad Historielag har ny hjemmeside

03.06.19 12:38
av Lillian Mobæk
Informasjon  

Nannestad Historielag har ny hjemmeside

Den nye hjemmesiden til Nannestad Historielag, laget i StyreWeb, viser allerede mange aktiviteter i laget. Tradisjonen tro arrangerer Historielaget hver 3. juni Skoklefallsdagen på Sø-Kringler, så også i år.

Les mer...
Interessant og hyggelig «historietur» til Sachsen

14.05.19 01:00
av Lillian Mobæk
Turer  

Interessant og hyggelig «historietur» til Sachsen

Den første av årets Sachsen-turer, fra 30. april til 6. mai 2019, ble en innholdsrik tur for 35 historieinteresserte deltakere. Godt arrangert og gjennomført av Romerike Historielag og Elbelandtours – takk til Jan Erik Horgen og Yngve Leonardsen! Det ble historietimer "de luxe" med Yngves omfattende historiekunnskaper og gode formidling. 💐

Les mer...
Formannskapslovene & den negative handlingsregelen

26.04.19 20:16
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

Formannskapslovene & den negative handlingsregelen

Ola Alsvik har i årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid» skrevet en interessant artikkel om «Formannskapslovene - handlingsrom og modernisering - et mulig forskningsfelt for lokalhistorikere?» og sett på hva som menes med «den negative handlingsregelen» og hvilken betydning den har hatt.

Les mer...
Romerike Historielags årbøker, oversikt 1953–2017

15.04.19 07:59
av Lillian Mobæk
Boktilbud  

Romerike Historielags årbøker, oversikt 1953–2017

I perioden fra 1953 til 2017 har Romerike Historielag gitt ut 23 årbøker. Disse holder et høyt faglig nivå, og har en mengde interessante og lærerike artikler om ting som har skjedd på Romerike opp gjennom tidene. Kunnskapsrike artikkelforfattere gir grundig innføring i de emner som omhandles. En oversikt over alle årbøkene er nå laget, og de fleste av årbøkene kan kjøpes på Historielagets Hus.

Les mer...
«Østlandsk reisning» - mer makt til østlandsmålet

15.04.19 07:41
av Lillian Mobæk
Boktilbud  

«Østlandsk reisning» - mer makt til østlandsmålet

Etter et møte på Jessheim i oktober 1916 ble «Østlandsk reisning» stiftet, etter initiativ fra Eivind Berggrav. Han holdt flere foredrag i ungdomslag på Romerike, og ga ut et hefte kalt «Østlandsk reisning» i 1916. Han mente Østlandet måtte komme mer aktivt med i målstriden, slik at østlandsk mål fikk sterkere makt både i riksmål og landsmål. Didrik Arup Seip, språkforsker og professor, og Berggravs svoger, har i Årbok III - 1958 skrevet en artikkel om «Østlandsk reisning».

Les mer...
«Mennesker i utvandringen - tre historier»

28.03.19 15:39
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

«Mennesker i utvandringen - tre historier»

«Den 5. juni 1854 forlot et seilskip Kristiania havn med kurs for Nordamerika. Om bord på skipet var tre brødre fra Nersøgarden Tveiter, Christian 29 år, Torer 26 år, og Jakob 18 år, sønner av Bård Axelsen Tveiter og Johanne Nilsdatter fra Lund i Fet. To uker tidligere hadde de fått presteattest for utflytting til Nordamerika.» Dette skriver Lene Skovholt og Grete Andersen i den interessante artikkelen om utvandringen til Amerika i årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid».

Les mer...
Amerika eller Aker? Om utvandringen 1851-1910

28.03.19 15:32
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

Amerika eller Aker? Om utvandringen 1851-1910

I årboka XXIII 2017 «Romerike i dampens tid» skriver Elisabeth Koren i artikkelen «Amerika eller Aker? – En kartlegging av utvandringen fra Romerike 1851 – 1910» at «Utvandringen fra bygdene på Romerike startet rundt 1850 og var sterkest representert i den første masseutvandringsbølgen mellom 1866-72, da utvandringen fra Øvre Romerike var høy i landsmålestokk».

Les mer...
«Det våres alt i bygda på ny»

22.03.19 10:19
av Lillian Mobæk
Boktilbud  

«Det våres alt i bygda på ny»

Dette fine diktet på Setskog-dialekt ble skrevet av Johan Ørjasæter i 1938, og sto i Romerike Historielags årbok VI 1966. Skolestyrer Ørjasæter var en viktig bidragsyter i mange av årbøkene, og var også formann i Setskog historielag.

Les mer...
Romerike etter 1854

05.03.19 19:32
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

Romerike etter 1854

«Jorda og skogen ga arbeid og levebrød for de aller fleste på Romerike, som i de fleste andre bygdelaga i innlandet. Tilgangen til dyrkbar jord var en forutsetning for bosetting og bestemte bosettingsmønstret i mange hundreår.» Dette skriver Jan Erik Horgen i artikkelen om «Romerike etter 1854 - ny ferdsel, nye næringer, nye tettsteder, nytt Romerike?» som inngår i årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid».

Les mer...
Skytilen nr. 1 – 2019

26.02.19 15:04
av Lillian Mobæk
Skytilen  

Skytilen nr. 1 – 2019

Romerike Historielags medlemsblad er nå sendt ut til medlemmene, og har mye godt stoff å by på. Redaksjonen v/Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Frank Erik Solli og Aud Siri Hønsen Huseby finner mye interessant på Romerike. Historien om Røring-slekta i Gjerdrum er spennende.

Les mer...
Den gang det ikke fantes frysebokser

22.02.19 14:14
av Lillian Mobæk
 

Den gang det ikke fantes frysebokser

Før i tiden – da det ikke fantes frysebokser – måtte maten konserveres på andre måter. Ingri Winsnes skrev i Romerikstun 1990 en interessant artikkel om hvordan maten ble tatt vare på da. Kanskje noe å tenke på i dag også, i tilfelle strømbrudd?

Les mer...
Årnes stasjon - Fortidsminneforeningens klage

19.02.19 19:09
av Lillian Mobæk
Informasjon  

Årnes stasjon - Fortidsminneforeningens klage

Bane NOR rehabiliterer stasjonsområdet på Årnes, og politikerne har sagt ja til endringer på stasjonsbygningen, til tross for at den er med i jernbanens egen verneplan. Fortidsminneforeningen påklager vedtaket. Les brevet til Nes kommune.

Les mer...
Turen til Sachsen 19. - 25. mai 2019

10.01.19 11:28
av Lillian Mobæk
Turer  

Turen til Sachsen 19. - 25. mai 2019

Turen til Sachsen 19.- 25. mai 2019, som Yngve Leonhardsen arrangerer i samarbeid med Romerike Historielag, etterspørres stadig. Pga. større interesse enn ventet har reisearrangøren nå bestilt større buss og flere flyseter/rom. Det er derfor fortsatt mulig å melde seg på turen. Påmeldingsfrist 1. februar. Det er ikke mange plasser, så vær rask!

Les mer...
«Idrett og politikk for 60 år siden»

06.01.19 14:05
av Lillian Mobæk
Boktilbud  

«Idrett og politikk for 60 år siden»

«Kommunikasjoner, økonomi, utstyr og arbeidsforhold tillot ikke mange slike sprell som å dra utenbygds på skirenn for seksti år siden. Få tenkte på noe slikt. De som gjorde det, ble ansett som priviligerte – og var vel det òg», skriver rektor Erling Østerud i en artig artikkel i Romerikstun, årbok 1972, bind VIII.

Les mer...
«Landets største organiserte ulvejakt»

06.01.19 13:43
av Lillian Mobæk
Boktilbud  

«Landets største organiserte ulvejakt»

«I gamle dager var det alltid prinsipp å drepe udyr så snart man fikk sjansen til det. I våre dager da faunaen begynner å bli nokså redusert på rovdyr og alle andre viltarter, kan det være interessant å høre litt om gamle dager, da man måtte verge verdifull buskap mot bjørn, ulv, jerv og gaupe. Men det lå vel den gang ikke så lite sport i jakten på større dyr også.» Per Erik Nilsen skriver dette i sin ulvejakt-artikkel i Romerikstun, årbok 1972, bind VIII. Vaktmester Chr. Haneborgs ganske spesielle jaktberetning fra 1854, med 500 mann, er også tatt med.

Les mer...
Romerike – i sang og dikt

06.01.19 13:13
av Lillian Mobæk
Boktilbud  

Romerike – i sang og dikt

Romerike er en naturskjønn del av landet, som mange har skrevet om. Romerike Historielag har gitt ut årbøker i mange år, og det er mye interessant å lese i disse gamle bøkene. I Romerikstun 1970 står en sang skrevet av Eivind Berggrav, og et dikt av Helge Dillan, og i 1982 et dikt av Borghild Tranum Røer, kvinnen bak Romeriksbunaden.

Les mer...
«Kirker på Romerike 1850 - 1900»

20.12.18 08:20
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

«Kirker på Romerike 1850 - 1900»

I siste halvdel av 1800-tallet ble det bygd mange nye kirker, men etter ny kirkelov fra 1855 ble flere kirker revet fordi de var for små. Kari Westbye og Jan Erik Horgen har skrevet om noen av kirkene på Romerike i sin artikkel, som inngår i Romerike Historielags årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid».

Les mer...
Interessante novemberforedrag med godt besøk 👍

04.12.18 22:09
av Lillian Mobæk
Arrangement  

Interessante novemberforedrag med godt besøk 👍

Som tidligere år var det også i år mange som fant veien til Romerike Historielags hus for å høre på foredragsserien «Godt bevart på Romerike» - med blikk på fredning, bevaring og bruk. Arrangementet var i regi av Fortidsminneforeningens lokallag på Romerike og Romerike Historielag.

Les mer...
Bøker er alltid fine julegaver 🎁📚📕

04.12.18 12:47
av Lillian Mobæk
Boktilbud  

Bøker er alltid fine julegaver 🎁📚📕

På Historielagets Hus er det et stort og godt utvalg av bøker, både årets utgivelser og andre. Kom gjerne en tur innom og ta en kikk. Kontortida er torsdager fra kl. 10-17, mens nettbestillinger alltid kan gjøres via rohist@online.no.

Les mer...
«Vår region heter Romerike»

27.11.18 10:09
av Lillian Mobæk
Informasjon  

«Vår region heter Romerike»

Jan Erik Horgen skriver: «Vi bor på Romerike, og vår region heter Romerike, delt i Øvre og Nedre Romerike. I noen sammenhenger brukes Østre Romerike, Vestre Romerike og andre forklarende tillegg. Men det er alltid snakk om Romerike. Navnet er kjent fra mange hundreår tilbake og har utvilsomt blitt brukt i tusen år eller mer om landskapet mellom Øyeren og Mjøsa.»

Les mer...
«Thranebevegelsen på Nedre Romerike»

27.11.18 09:53
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

«Thranebevegelsen på Nedre Romerike»

«Thranebevegelsen var den første organiserte arbeiderforeningen i landet. Den fikk sitt navn etter grunnleggeren, skribenten og agitatoren Marcus Thrane, og var aktiv i årene 1849-1851. På dette tidspunktet var landet i en vanskelig økonomisk og sosial situasjon med økonomiske kriser og store ungdomskull som søkte arbeid.» Dette skriver Nils Steinar Våge i sin artikkel om «Thranebevegelsen på Nedre Romerike». Les et lite utdrag av artikkelen, som inngår i Romerike Historielags årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid».

Les mer...
«Strømmen – et tettsted vokser fram»

19.11.18 16:36
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

«Strømmen – et tettsted vokser fram»

«Strømmen kan kanskje regnes som Romerikes eldste tettsted. Det er avhengig av hvor stor avstanden mellom husene må være for at et sted kan kalles tett», skriver Leif Thingsrud i innledningen til sin innholdsrike artikkel «Strømmen – et tettsted vokser fram». Les et lite utdrag av artikkelen, som inngår i Romerike Historielags årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid».

Les mer...
Ny tur til Sachsen planlegges

13.11.18 16:50
av Lillian Mobæk
Turer  

Ny tur til Sachsen planlegges

Etter god respons på Sachsen-turen i april/mai 2019, med mange på venteliste, planlegger Yngve Leonhardsen ny tur dit seinere i mai med omtrent samme program.

Les mer...
«Lillestrøm – kimen til et nytt sentrum»

01.11.18 14:38
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

«Lillestrøm – kimen til et nytt sentrum»

«I dag framstår Lillestrøm som et naturlig sentrum for nedre Romerike. Rart da å tenke på at det så seint som i 1855 bare bodde omkring 50 mennesker på tolv husmannsplasser under gårdene Kjeller og Sørum på dette stedet», skriver Svein Sandnes i sin artikkel «Lillestrøm – kimen til et nytt sentrum for nedre Romerike». Det er en viktig historisk fortelling om byen Lillestrøm, som nå forandres svært raskt. Les et lite utdrag av artikkelen, som inngår i Romerike Historielags årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid».

Les mer...
«Lurka-familien – ei slekt i Lillestrøm»

01.11.18 12:17
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

«Lurka-familien – ei slekt i Lillestrøm»

Kari Westbyes artikkel om «Lurka-familien – ei slekt i Lillestrøm» er en interessant fortelling om hvordan det var i Lillestrøm i gamle dager. Lurka-familien regnes som den første familien som bosatte seg fast i Lillestrøm. Les et lite utdrag av artikkelen, som er en av 17 artikler i Romerike Historielags årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid».

Les mer...
«Sild og poteter - mat og levekår på Romerike»

31.10.18 20:23
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

«Sild og poteter - mat og levekår på Romerike»

Romerike Historielags årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid» har 17 interessante artikler om historien på Romerike, og er en godt illustrert bok med mange fine gamle bilder. Les et lite utdrag fra Kari Westbyes artikkel om «Sild og poteter – mat og levekår på Romerike 1850 – 1900 ». Boka selges på Historielagets Hus og i de lokale historielag, og er alltid en fin gave.

Les mer...
Novemberforedrag: «Godt bevart på Romerike»

24.10.18 22:13
av Lillian Mobæk
Møter  

Novemberforedrag: «Godt bevart på Romerike»

Romerike historielag og Fortidsminneforeningens lokallag på Romerike inviterer til årets novemberforedrag (15., 22. og 29.). Som tidligere holdes foredragene på Historielagets hus på Skedsmovollen, Vestvollveien 54. Årets tema er «Godt bevart på Romerike» med blikk på fredning, bevaring og bruk.

Les mer...
Tore Falkenhaug: «Gårds- og stedsnavnet Asak»

27.09.18 15:39
av Lillian Mobæk
Lokal- og slektshistorie  

Tore Falkenhaug: «Gårds- og stedsnavnet Asak»

«Asak-navnet og tolkningen av dette har interessert lingvister i snart 160 år. Hvorfor har dette navnet vekket slik interesse? Kanskje har man ant at gårdene har en spesiell historie og at navnet kunne fortelle noe om dette.» Dette skriver Falkenhaug innledningsvis i sin artikkel, som nå publiseres i sin helhet her.

Les mer...
«Folk fra landet vet mest om slekta»

21.09.18 11:10
av Lillian Mobæk
Boktilbud  

«Folk fra landet vet mest om slekta»

Det er mye interessant å lese i gamle bøker, og Romerike Historielag har et rikt utvalg av gamle bøker til salgs. Fra Romerike Ættehistorielags årbok IV 1962 gjengis et intervju med Sverre M. Halbo i «Vårt Land» om slektsgransking. Heldigvis er det lettere i dag enn den gang for alle å finne sine aner.

Les mer...
Romerike Historielags meldingsblad - aug. 2018

21.09.18 08:48
av Lillian Mobæk
Meldingsblad-2018  

Romerike Historielags meldingsblad - aug. 2018

Nytt nummer med mye interessant informasjon er sendt ut til medlemmer med epost. Les om lyden av Norge med stabbursklokker, veinavn i Lillestrøm kommune, nytt innmeldingsskjema, med mer... Og følg med på alle arrangementene som foregår i historielagene.

Les mer...
«Før i tida. Folk, samfunn og dagligliv i Sørum»

14.09.18 11:00
av Lillian Mobæk
Boktilbud  

«Før i tida. Folk, samfunn og dagligliv i Sørum»

Gjennom femten år har Asbjørn Langeland skrevet artikler i Sørum-Speilet, medlemsbladet til Blaker og Sørum historielag. Og i år har han samlet 49 av disse mellom to permer. Det er blitt en bauta av ei bok på 430 sider med nærmere 200 bilder, og et overflødighetshorn av informasjon om ting som skjedde før i tida. For lokalhistorisk interesserte generelt, og for alle med en viss tilknytning til Sørum og Romerike. Boklansering 15. september kl. 15 på Blaker Skanse. Les omtale av boka.

Les mer...
Tur til Sachsen/Tyskland - fulltegnet

09.09.18 12:13
av Lillian Mobæk
Turer  

Tur til Sachsen/Tyskland - fulltegnet

Forbindelsene mellom Norge og Sachsen var mange og tette mens Sachsen var et eget land i det tyske riket. I Sachsen ligger mange kjente byer og steder, som Dresden, Leipzig, Wittenberg og Meissen. Tidlig i mai 2019 arrangerer Yngve Leonhardsen fra Søndre Auli i Nes, nå bosatt i Dresden, tur til Sachsen spesielt lagt opp for historieinteresserte. Turen er et samarbeid med Romerike Historielag. Yngve har stor innsikt i Sachsen av i går og i dag, og vi kan love en svært interessant tur! OBS! Turen er nå fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste.

Les mer...
«Hagebruk på Romerike 1850 - 1900»

30.08.18 13:15
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

«Hagebruk på Romerike 1850 - 1900»

Romerike Historielags årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid» har 17 interessante artikler om historien på Romerike, og er en godt illustrert bok med mange fine gamle bilder. Les et lite utdrag fra Mari Marsteins artikkel om «Dyrkning af Frukttræer og Kjøkkenvæxter give det største Udbytte af Jorden. Hagebruk på Romerike 1850 – 1900». Boka selges på Historielagets Hus og i de lokale historielag.

Les mer...
Carl Johan-seminar 6. september på Eidsvoll 1814

21.08.18 11:06
av Lillian Mobæk
Arrangement  

Carl Johan-seminar 6. september på Eidsvoll 1814

I september er det 200 år siden Jean Baptiste Bernadotte ble kronet til kong Carl Johan av Norge. Den 6. september inviterer Eidsvoll 1814 til internasjonalt seminar med fokus på en av Norges og Nordens mest kontroversielle og handlekraftige konger.

Les mer...
Anders Heyerdahl – komponist og lokalhistoriker

09.08.18 16:58
av Lillian Mobæk
Lokal- og slektshistorie  

Anders Heyerdahl – komponist og lokalhistoriker

9. august er det hundre år siden Anders Heyerdahl døde. Han er først og fremst kjent som musiker og komponist fra Aurskog, men var også en betydelig lokalhistoriker, ikke minst gjennom utgivelsen av «Urskogs beskrivelse» med undertittelen «Mennesker, sagn og dagligliv i Aurskog» som ble utgitt allerede i 1882 på Cammermeyers Boghandels Forlag i Kristiania.

Les mer...
LiSS-midler til Blaker og Sørum Historielag

19.07.18 21:04
av Lillian Mobæk
Lokal- og slektshistorie  

LiSS-midler til Blaker og Sørum Historielag

Landslaget for lokalhistorie informerte tidligere i år om at historielag kunne søke om midler til lokal kulturarvformidling til barn og unge - prosjektet Lokalhistorie i skolesekken (LiSS). Blaker og Sørum Historielag sendte inn søknad, og vil nå bli tildelt kr 30 000 i støtte til sitt arbeid spesielt rettet mot barn og unge.

Les mer...
Romerike Historielags meldingsblad  - juli 2018

01.07.18 18:31
av Lillian Mobæk
Meldingsblad-2018  

Romerike Historielags meldingsblad - juli 2018

Nytt nummer med mye interessant informasjon er nå sendt ut til medlemmer med epost. Les om kulturarv i virtual reality, regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus, kulturminnedagene 8.-16. sept. med emne «Typisk norsk – ikke bare norsk», personvern, Mikkelrud skogfinneplass, Romerike Historielag som paraplyorganisasjon, med mer...

Les mer...
Referat fra Romerike Historielags årsmøte

28.06.18 23:22
av Lillian Mobæk
Årsmøter  

Referat fra Romerike Historielags årsmøte

Romerike Historielags årsmøte ble avholdt 6. juni 2018 i menighetshuset ved Lillestrøm kirke, med Lillestrøm Historielag som vertskap. Styret fikk ved valget samme sammensetning som i forrige periode, og Tom Halvorsen ble gjenvalgt som lagets leder. Les referat fra møtet.

Les mer...
Bli med på historietur gjennom Sachsen!

12.06.18 12:21
av Lillian Mobæk
Turer  

Bli med på historietur gjennom Sachsen!

Som omtalt i Skytilen nr. 2/2018 inviterer Yngve Leonhardsen/Elbelandtours i samarbeid med Romerike Historielag 30. april - 6. mai 2019 til historietur gjennom Sachsen sørøst i Tyskland, en region med stor betydning for både tysk og norsk historie. Programmet per juni 2018 er vedlagt.

Les mer...
«Pyntesjuke og nøysomme romerikinger»

02.06.18 14:31
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

«Pyntesjuke og nøysomme romerikinger»

Romerike Historielags årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid» har 17 interessante artikler om historien på Romerike, og er en godt illustrert bok med mange fine gamle bilder. Les et lite utdrag fra Bjørn Sverre Hol Haugens artikkel om «Pyntesjuke og nøysomme romerikinger - om drakthistorie». Moteriktige klær har vært aktuelt til alle tider. Boka selges på Historielagets Hus og i de lokale historielag.

Les mer...
«Landbruket 1850-1900, den store moderniseringen»

06.05.18 18:57
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

«Landbruket 1850-1900, den store moderniseringen»

Romerike Historielags årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid» har 17 interessante artikler om historien på Romerike, og er en rikt illustrert bok med svært mange flotte, gamle bilder. Les et lite utdrag fra Tom Jøran Bauers artikkel om «Landbruket 1850-1900 - den første store moderniseringen». Interessant lesning om en tid med store forandringer. Boka selges på Historielagets Hus og i de lokale historielag.

Les mer...
«Kongen i tunnelen»

09.04.18 18:41
av Lillian Mobæk
Lokal- og slektshistorie  

«Kongen i tunnelen»

9. april 1940 er en dramatisk dag for Norge, og på Romerike var det mye som skjedde. Tyskerne bombet Kjeller flyplass, og Kongen og hans følge måtte søke tilflukt i en tunnel ved Lillestrøm stasjon.

Les mer...
Bidrag til istandsetting av Historielagets Hus

08.04.18 12:40
av Lillian Mobæk
Informasjon  

Bidrag til istandsetting av Historielagets Hus

Som mange sikkert har lagt merke til, trenger Romerike Historielags hus, den fredede sidebygningen til Skedsmo prestegård, sårt til vedlikehold. Historielaget har søkt om midler fra Akershus fylkeskommune, og har fått innvilget kr 250.000. Men det trengs mange flere kroner.

Les mer...
«Fet – et bygdesamfunn i endring»

24.03.18 15:45
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

«Fet – et bygdesamfunn i endring»

Romerike Historielags årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid» har 17 interessante artikler om historien på Romerike, og er en rikt illustrert bok med fine gamle bilder. Les et lite utdrag fra Thomas Støvind Bergs artikkel om «Fet – et bygdesamfunn i endring». Boka selges på Historielagets Hus og i de lokale historielag.

Les mer...
Årsmøte i Raumnes Historielag

12.03.18 17:07
av Lillian Mobæk
Årsmøter  

Årsmøte i Raumnes Historielag

Sverre Kjuus ble tildelt Romerike Historielags hederstegn på Raumnes Historielags årsmøte på Pakkhuset torsdag 8. mars 2018. Elisabeth Lunder holdt kveldens foredrag om «Barnemordersker og de Castbergske barnelover».

Les mer...
Gamle revyer - artig og interessant lokalhistorie

02.03.18 12:17
av Lillian Mobæk
Lokal- og slektshistorie  

Gamle revyer - artig og interessant lokalhistorie

Det var stor interesse for revyer for noen tiår siden. De fleste bygder hadde sine lokale revyer, der gode amatørskuespillere, ofte med skarpe tekster til «øvrigheta», skapte mye moro og samlet stappfulle hus. I Sørum er mange revyer nå samlet i nettstedet www.sorumrevy.no. Er det flere som har samlet gammelt revystoff på Romerike?

Les mer...
Skytilen nr. 1 - 2018

24.02.18 15:20
av Lillian Mobæk
Skytilen  

Skytilen nr. 1 - 2018

Årets første nummer av Skytilen er snart ute hos medlemmene, som vanlig proppfullt med mye interessant lokalhistorisk stoff. 😊

Les mer...
«Jessheim – et sted blir til»

16.02.18 16:48
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

«Jessheim – et sted blir til»

Romerike Historielags årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid» har 17 interessante artikler om historien på Romerike, og er en rikt illustrert bok med svært mange flotte, gamle bilder. Les et lite utdrag fra Ola Harald Fjeldheims artikkel om «Jessheim – et sted blir til». Aktuell lesning i en tid med store endringer på Romerike. Boka selges på Historielagets Hus og i de lokale historielag, og er alltid en fin gave!

Les mer...
Skytilen – Romerike Historielags medlemsblad

26.01.18 17:35
av Lillian Mobæk
Skytilen  

Skytilen – Romerike Historielags medlemsblad

Første nummer av Skytilen kom ut i 1983, med Knut E. Bjørkmann som redaktør. Siden har bladet kommet jevnt og trutt med fire nummer pr. år, og 2017 var 35. årgang. Medlemsbladet har et hendig format, og mye godt stoff. Nå er det laget en oversikt over Skytilens artikler gjennom årene.

Les mer...
«Frivillighetens dag» - onsdag 7. februar 2018

15.01.18 14:33
av Lillian Mobæk
Informasjon  

«Frivillighetens dag» - onsdag 7. februar 2018

Informasjonsdag hos MiA – Museene i Akershus. Alle våre museer har stor glede og nytte av innsats, kunnskap og innspill fra en rekke frivillige krefter, både på utvikling av tilbudene og gjennomføring av arrangementer. Vi ønsker derfor å knytte tettere bånd til flest mulig av MiAs aktive støttespillere og bidra til størst mulig innsikt i noe av det vi har på gang og planlegger for kommende år. Derfor håper vi du vil avse noen timer sammen med oss, når vi deler noen av de tankene som er i fokus i MiA i tiden fremover. Det blir denne dagen primært fokus på aktiviteter på Romerike, samt overordnede temaer.

Les mer...
«Kongens lystslott og Romerikes kulturlandskap»

08.01.18 13:12
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

«Kongens lystslott og Romerikes kulturlandskap»

Romerike Historielags årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid» har 17 interessante artikler om historien på Romerike, og er rikt illustrert med flotte bilder. Les et lite utdrag fra Ellen Johanne Lerbergs artikkel «Kongens lystslott og Romerikes kulturlandskap - om maleren Joachim Frich.» Boka er en fin gave til mange anledninger, og selges på Historielagets Hus og de lokale historielag.

Les mer...
Juleintervju med leder Tom Ola Halvorsen 🎄😊

21.12.17 08:44
av Lillian Mobæk
Informasjon  

Juleintervju med leder Tom Ola Halvorsen 🎄😊

Lederen i Romerike Historielag har mye på hjertet, og sier at det viktigste i 2017 har vært å oppleve innsatsen i lokallagene. Eventyrboka «Anna Monrads fortellinger» viser hva man kan få til sammen, og med årets bok «Romerike i dampens tid» er historien om Romerike, fra middelalderen til 1900-tallet, godt dokumentert.

Les mer...
«Bygge- og buskikk på Romerike på 1800-tallet»

12.12.17 12:21
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

«Bygge- og buskikk på Romerike på 1800-tallet»

Romerike Historielags nye årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid» har 17 interessante artikler om historien på Romerike, og er rikt illustrert med flotte bilder. Les et lite utdrag fra Jan Erik Horgens artikkel. Boka er en fin julegave, og selges på Historielagets Hus, og i de lokale historielag. Så løp og kjøp! 😊

Les mer...
Lansering av «Romerike i dampens tid»

09.11.17 08:44
av Lillian Mobæk
Romerike i dampens tid  

Lansering av «Romerike i dampens tid»

En gledelig melding fra Romerike Historielag: Etter noen års opphold kommer ny årbok! :) «Romerike i dampens tid» omhandler siste halvdel av 1800-tallet med glimt bakover og framover i tid. Lørdag 25. november ble den nye boka lansert, og mange la turen om Historielagets Hus for å høre redaksjonen og artikkelforfatterne fortelle.

Les mer...
Anna Monrads fortellinger – boka er nå til salgs

09.11.17 08:28
av Lillian Mobæk
Boktilbud  

Anna Monrads fortellinger – boka er nå til salgs

Den flotte eventyrboka er nå ferdig og til salgs. Fortellingene er både skremmende og morsomme, og Anna Monrad forteller om nisser, hulderfolk og underjordiske, spøkelser og byttinger, vakre prinsesser og modige riddere. Detaljerte og spennende illustrasjoner følger fortellingene.

Les mer...
November-foredragene er avsluttet, godt besøkte

03.11.17 12:44
av Lillian Mobæk
Arrangement  

November-foredragene er avsluttet, godt besøkte

Romerike Lokallag av Fortidsminneforeningen og Romerike Historielag har hatt foredrag tre torsdager i november for å markere Reformasjonsjubiléet 2017. 9. november: "Reformasjonens avtrykk i Bachs orgelmusikk" v/kirkemusiker Øyvind Sørum, og "Hvordan reformasjonen forandret kirkerommene" v/ Oddbjørn Sørmoen. 16. november: "Reformasjonen i Norge – en motstandshistorie" v/Arne Bugge Amundsen. 23. november: "Liv og lagnad på Romerike på 1500-tallet" v/Lene Skovholt og Jan Erik Horgen.

Les mer...
Anna Monrads fortellinger – nå kommer boka

12.10.17 12:34
av Lillian Mobæk
  Boktilbud  

Anna Monrads fortellinger – nå kommer boka

I Skytilen nr. 3/2017 kunne en lese om eventyrboka, der Anna Monrad forteller om nisser, hulderfolk og underjordiske, spøkelser og byttinger, vakre prinsesser og modige riddere. Hennes fortellinger rommer både skremmende og morsomme historier, beskrivelser av gamle skikker og tradisjoner, sagn, fortellinger om hverdagslige hendelser, og eventyr om lange reiser over blåne etter blåne. Fortellingene har røttene sine i den folkelige fortellerkulturen som levde på bygdene i gamle dager. Høsten 2017 utgis fortellingene samla i ei gjennomillustrert, vakker praktbok.

Les mer...
Informasjon fra Romerike Historielag

06.09.17 15:17
av Lillian Mobæk
Informasjon  

Informasjon fra Romerike Historielag

Det sendes regelmessig ut nyheter og informasjon fra Romerike Historielag via meldingblad, som redigeres av lagets leder Tom Halvorsen. Bladet sendes ut på epost til alle medlemmer som har registrert sin epost-adresse.

Les mer...
Skytilen nr. 2 - 2017

03.07.17 14:03
av Lillian Mobæk
Skytilen  

Skytilen nr. 2 - 2017

Det siste nummeret av Skytilen er nå ute hos medlemmene, med et fint forsidebilde av Aas gård i Hakadal, der årsmøtet ble avholdt 8. juni.

Les mer...