Hans Madssønn Stalsberg i Skedsmo - sagbrukskongen

Hans Madssønn Stalsberg i Skedsmo - sagbrukskongen

Publisert av Lillian Mobæk den 30.09.17.

Per Otto Asak skriver i sin artikkel at det er ennå ingen som helt har klart å løse Hans Madssønns familieforhold. Han har tidligere gjennomgått flere artikler vedrørende Hans Madssønn, og hans intensjon med denne artikkelen er å komme med en ny vurdering som kan føre til en ny konklusjon om Hans Madssønn og hans nærmeste familie.

Han mener også at det er viktig å få slektshistorien om Hans Madssønn så riktig som mulig, siden den samme mannen fikk stor betydning for utviklingen av sagbrukene i Sagdalen på Strømmen på 1600-tallet.
Les hele artikkelen i pdf-filen nedenfor.  

Tabellen her viser eierparter etter Anders Sørum, der Hans Madssønn var en av arvingene.
Er nærmere beskrevet  i artikkelen.Kommentarer

tirsdag 05. november kl. 10:05

Natur- og kulturvern, samarbeid eller konflikt?

tirsdag 05. november kl. 09:37

Hva skjer i historielagene nå?

tirsdag 22. oktober kl. 14:25

Romerike Historielags meldingsblad nr. 10 - 2019

torsdag 17. oktober kl. 13:51

Skytilen nr. 3 - 2019

torsdag 10. oktober kl. 10:10

Tur til Tsjekkia i mai 2020