Kontakt

 

Navn:

Romerike Historielag

Adresse:

Postboks 175
2021 SKEDSMOKORSET

Organisasjonsnr.:

971266899

E-post:


Romerike Historielag har kontorer i Historielagets hus, like ved Skedsmo kirke.

Åpningstider: Hver torsdag kl. 12-18.30. Fra 15. mai til 15. august stenges kl. 17.00.
Besøksadresse: Vestvollveien 54
Postadresse
: Romerike Historielag, postboks 175, 2021 Skedsmokorset 
Epost: rohist@online.no
Telefon: 63 87 88 90